Met de steun van onze Partners

Kwaliteitsvolle kamermuziek

Deze omvat zowel bekende, onbekende als miskende werken van de hand van componisten uit de XVIIIe tot de XXIe eeuw, zonder uitsluiting van welke stijl of genre ook, maar met het accent op de moderne en hedendaagse productie.Podium voor vlaamse componisten

Euterpe put geregeld uit het repertorium van de Vlaamse meesters, met bijzondere aandacht voor het  œuvre van de hedendaagse  componisten . Zodoende zal de melomaan een representatief staal krijgen van wat er leeft op de hedendaagse muzikale scène.
Euterpe programmeert ook af en toe creaties van Vlaamse componisten die ze confronteert met het oeuvre van hedendaagse componisten wereldwijd .

Podium voor jonge uitvoerders

Zonder afbreuk te doen aan de gestelde eisen van hoge kwaliteit, wil Euterpe vooral aan  jonge talentvolle uitvoerders  (tot 30 jaar) en  rijzende sterren  (30 tot 40 jaar) de kans bieden op te treden en zich bij een ruimer publiek bekend te maken.Programmering

Euterpe streeft ernaar haar programma’s zo samen te stellen dat telkens zowel historische als meer recente werken worden uitgevoerd.

Concerten

 Wie is Euterpe? 

Etymologisch verwijst de naam naar een prettig (‘eu’) esthetisch genoegen (‘terp’). De muzen zijn heel oud: ze lijken ontstaan bij de Etruskers (voor de Romeinen, in Noord Italië). Toen waren ze een soort natuurgodinnen, zoals de nimfen. Ze stonden er voor erotische verleiding.
Bij de Grieken (vanaf de 5e eeuw v.C.) werden ze bovendien geassocieerd met de muziek (muziek = kunst der muzen). Ze zouden de (meestal) 9 dochters zijn van Zeus en Mnémosyne (de godin van het geheugen: zij die het verleden kent). Ze verbleven op de Olympos (grens Thracië en Thessalië) bij de goden. Hun rol bestond erin het goddelijke leven op de Olympos op te vrolijken met hun verleidelijk figuur en hun muziek. Op aarde zorgden zij voor de inspiratie van de dichters (door het verleden te openbaren waarover de dichters schreven).
Hun respectieve functies zijn maar laat gefixeerd. Zo werd Euterpe soms beschouwd als patrones van de lyrische poëzie, soms van de studie der natuur. Maar omdat ze steeds wordt voorgesteld met de dubbele fluit (cf. standbeeld in het Vaticaan) werd zij meer en meer de muze der muziek en specifiek van de fluit. De dubbele fluit was hét instrument bij uitstek bij de Dionysische dansen: vandaar dat zij stond voor plezier en vreugde (haar erotische component). In de loop der eeuwen werd zij echter geassocieerd met Apollo, de god van de beheerste harmonie.
Kortom, Euterpe, muze van het esthetisch genieten en de muziek, staat symbool voor de (erotische) verleiding van de muziek! Een combinatie van Dionysisch uitleven en Apollinische beheersing! Konden we een betere naam gekozen hebben?