18 mei 2016: ‘Tuk op een verrassing?’

Suk, Martinů, Schubert

‘Alle goede dingen komen in drievoud.’ Met die woorden naderde Klara-presentator Sander De Keere het eind van het concert op 18 mei in de Concertstudio. We hadden toen drie verfijnde vertolkingen door drie energieke muziekvirtuozen achter de kiezen en er zou nog een dessert volgen in de vorm van een tango, geschreven door de pianist van het pianotrio Impression, Florestan Bataillie. De twee andere muzikanten van het trio, de zussen Fien en Riet Van den Fonteyne, bestreken beiden met veel bravoure respectievelijk hun viool en cello.

Uniek voor dit concert was de gedeelde mondelinge omkadering door Sander De Keere en Florestan Bataillie. Beide vlotte vertellers gidsten ons door het programma. We vingen dankzij drie mini-interviews met elke muzikant zelfs een glimp op van de repetitiestijl van het trio. De twee zussen – het zal misschien eigen zijn aan zussen – nemen geen blad voor hun mond als het op bekritiseren van elkaars spel aankomt, iets waarvoor Florestan in het begin wel wat terugdeinsde. Toch is een lange samenwerking hen op het lijf geschreven: zoals Fien vertelde, zijn de muzikanten nog lang niet op elkaar uitgekeken. En onze oren zullen nog lang niet uitgeluisterd zijn: frisse programmakeuze, doortastende interpretatie en bruisende synergie – alle goede dingen komen inderdaad in drievoud!


Comments are closed.